Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat celów, podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Narciarsko – Snowboardową T&T.

 


I. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Michalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Aspekt Marcin Michalski” we Wrocławiu (53-151) przy ul. Saperów 49/1, NIP 8981394651, REGON 931879997, tandt (a) tandt.pl.

 


II. Źródło i sposób zbierania danych


Dane osobowe są gromadzone:

 1. w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Administratora, która obejmuje:

  a) organizację zawodów sportowych,
  b) prowadzenie zajęć sportowych, w tym w ramach Mini Zimowisk,
  c) wypożyczanie sprzętu sportowego.

 2. poprzez automatyczne gromadzenie tzw. plików cookies w trakcie wizyty na stronie internetowej Administratora (https://www.tandt.pl/).

 


III. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu zawarcia w Państwem lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); na podstawie której Administrator świadczy usługi wypożyczenia sprzętu sportowego lub kursów i zajęć sportowych, w tym także przygotowania oferty handlowej lub rezerwacji terminów kursów.
 2. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 u st. 1 lit. a RODO1) w celu:

  a) uczestnictwa w zawodach oraz udziału małoletnich dzieci w zajęciach sportowych, w tym w ramach Mini Zimowisk, w tym także publikowania wyników w Internecie,
  b) marketingu Administratora i otrzymywania informacji na temat organizowanych wydarzeń lub zajęć sportowych
  c) publikowania wizerunku w fotorelacjach z zawodów lub zajęć sportowych,

 3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1lit f RODO) w celu:
  a) kontaktu z Państwem, w szczególności za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych na stronie Administratora,
  b) dostosowania zawartości strony internetowej do Państwa preferencji, tworzenia statystyk i analizy zachowań Użytkowników poprzez używanie plików cookies,
  c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.


  Dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny

 


IV. Czy podanie danych jest dobrowolne ?

Podanie Administratorowi danych osobowych gromadzonych w związku z uczestnictwem w zawodach i zajęciach sportowych oraz wypożyczaniem sprzętu narciarskiego (pola oznaczone jako wymagane) jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania wybranych przez Państwa usług Administratora. Odmowa podania ww. danych może wiązać się z niewykonaniem przez Administratora wybranej usługi.
Podanie pozostałych danych i wyrażenie zgód na ich przetwarzanie w celach marketingowych jest także dobrowolne, a zgoda może zostać wycofana w każdym czasie bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie Na zasadzie dobrowolności zbierane są również dane w ramach plików cookies, przy czym ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na prawidłowość działania strony internetowej Administratora.

 


V. Czym są pliki cookies i w jakim celu są zbierane?

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownicy przeglądają zawartość strony internetowej. Dane te zawierają informacje automatycznie zbierane podczas wizyt Użytkowników na stronie, obejmujące m.in. adres IP, dane na temat używanej przeglądarki, adres URL stron poprzednio odwiedzanej przez Użytkowników (referer link), informacje o transmisji i raporty o ewentualnych błędach.
Pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkowników, tworzenia statystyk i analizy zachowań Użytkowników, a także jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwerem. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Administratora.
W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystywane są narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkowników lub czasie pozostawania na danej stronie. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących dostępu i przechowywania cookies pochodzących ze strony internetowej www.tandt.pl przy pomocy ustawień przeglądarki  lub ustawień urządzenia końcowego (np. telefonu komórkowe) za pomocą którego przeglądana jest zawartość strony internetowej.

 


VI. Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone w celu wykonania umów wypożyczenia sprzętu sportowego lub organizacji kursów i zajęć sportowych, będą przetwarzane w przez okres świadczenia ww. usług, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa (m.in. ustawa o rachunkowości) lub do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń albo wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania.
Dane osobowe, które podali Państwo Administratorowi w celu uczestnictwa w zawodach oraz udziału małoletnich dzieci w zajęciach sportowych będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia zajęć lub zawodów albo do cofnięcia zgody lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania.
Dane w plikach cookies oraz dane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu, aż zgłoszą Państwo usprawiedliwionego sprzeciw względem ich przetwarzania albo cofną Państwo wyrażoną zgodę.

 

VII. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które technicznie i organizacyjnie pomagają Administratorowi wykonać zawarte z Państwem umowy, m.in. podmiotom wspomagającym obsługę zawodów oraz zajęć, w tym Winterpol Sp. z o.o., a także dostarczającym usługi IT oraz usługi hostingowe w zakresie i celach wskazanych powyżej na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VIII. Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w każdej chwili, bez podania przyczyny;
 2. prawo dostępu do danych osobowych – prawo do uzyskania określonych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także do uzyskania kopii danych,
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych – prawo do zażądania poprawienia lub uzupełnienia nieaktualnych danych,
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych – tzw. prawo do zapomnienia, w sytuacji gdy przetwarzanie nie jest już uzasadnione w świetle przepisów prawa,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – prawo zażądania ograniczania przetwarzania tylko do przechowywania lub innych operacji na danych, dopóki nie ustaną uzasadnione przyczyny,
 6. prawo wyrażenia sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych,
 7. prawo do przenoszenia danych osobowych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie,  zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą
 8. prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IX. Dane kontaktowe

We wszystkich kwestiach dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych w działalności Administratora oraz w celu realizacji uprawnień przysługujących Państwu uprawnień prosimy o kontakt mailowy pod adresem tant (a) tand.pl


1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).