Wyniki archiwalne

Sezon 2022/2023

Wyniki z poszczególnych edycji

29.01.2023

Wyniki
II runda
feryjna

05.02.2023

Wyniki
III runda
feryjna

19.02.2023

Wyniki
IV runda
feryjna

12.03.2023

Wyniki
V runda
finałowa

Klasyfikacja końcowa

05.02.2023

Klasyfikacja Punktowa
Po III rundzie
feryjnej

19.02.2023

Klasyfikacja Punktowa
Po IV rundzie
feryjnej

12.03.2023

Klasyfikacja Generalna
Po V rundzie
finałowej

Sezon 2021/2022

Wyniki z poszczególnych edycji

28.12.2021

Wyniki
I runda
Bożonarodzeniowa

22.01.2022

Wyniki
II runda
feryjna

05.02.2022

Wyniki
III runda
feryjna

26.02.2022

Wyniki
IV runda
feryjna

12.03.2022

Wyniki
V Edycja Finałowa

Klasyfikacja końcowa

26.02.2022

Klasyfikacja Punktowa
Po IV rundzie
feryjnej

12.03.2022

Klasyfikacja generalna
Po V rundzie finałowej

22.01.2022

Klasyfikacja Punktowa
Po II rundzie
feryjnej

05.02.2021

Klasyfikacja Punktowa
Po III rundzie
feryjnej

26.02.2022

Klasyfikacja Punktowa
Po IV rundzie
feryjnej

Sezon 2019/2020

Wyniki z poszczególnych edycji

01.02.2020

Wyniki
Edycja Wielkopolska

15.02.2020

Wyniki
Edycja Dolnośląska

13.03.2021

Wyniki
Edycja Finałowa

Klasyfikacja końcowa

01.02.2020

Klasyfikacja Punktowa
Po Edycji Wielkopolskiej

15.02.2020

Klasyfikacja Punktowa
Po Edycji
Dolnośląskiej

13.03.2021

Klasyfikacja Punktowa
Po Edycji
Finałowej

Sezon 2018/2019

Wyniki z poszczególnych edycji

27.12.2018

Wyniki
Edycja Bożonarodzeniowa

19.01.2019

Wyniki
II Edycja Wielkopolska

02.02.2019

Wyniki
III Edycja Dolnośląska

16.02.2019

Wyniki
IV Edycja Śląska

09.03.2019

Wyniki
V Edycja Finałowa

Klasyfikacja końcowa

19.01.2019

Klasyfikacja Punktowa
Po II Edycji Wielkopolskiej

02.02.2019

Klasyfikacja Punktowa
Po III Edycji Dolnośląskiej

16.02.2019

Klasyfikacja Punktowa
Po IV Edycji Śląskiej

09.03.2019

Klasyfikacja Punktowa
Po V Edycji Finałowej

Sezon 2017/2018

Wyniki z poszczególnych edycji

28.12.2017

Wyniki
Edycja Bożonarodzeniowa

20.01.2018

Wyniki
II Edycja Dolnośląska

03.02.2018

Wyniki
III Edycja Małopolska

17.02.2018

Wyniki
IV Edycja Wielkopolska

10.03.2018

Wyniki
V Edycja Finałowa

Klasyfikacja końcowa

28.12.2017

Klasyfikacja Punktowa
Po I Edycji Bożonarodzeniowej

20.01.2018

Klasyfikacja Punktowa
Po II Edycji Dolnośląskiej

03.02.2018

Klasyfikacja Punktowa
Po III Edycji Małopolskiej

17.02.2018

Klasyfikacja Punktowa
Po IV Edycji Wielkopolskiej

10.03.2018

Klasyfikacja Punktowa
Po V Edycji Finałowej

Sezon 2016/2017

Wyniki z poszczególnych edycji

28.12.2016

Wyniki
Edycja Bożonarodzeniowa

21.01.2017

Wyniki
I Edycja

04.02.2017

Wyniki
II Edycja

18.02.2017

Wyniki
III Edycja

18.03.2017

Wyniki
Edycja Finałowa

Klasyfikacja końcowa

28.12.2016

Klasyfikacja Punktowa
Po Edycji Bożonarodzeniowej

21.01.2017

Klasyfikacja Punktowa
Po I Edycji

04.02.2017

Klasyfikacja Punktowa
Po II Edycji

18.02.2017

Klasyfikacja Punktowa
Po III Edycji

18.03.2017

Klasyfikacja Punktowa
Sezon 2016/2017